“Jij en ik, samen bouwen aan een school waar elk talent kan groeien”

Inschrijvingen

Om in onze school ingeschreven te worden, moet uw kind voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. De keuze voor een Nederlandstalige school impliceert dat de ouder zijn/haar kind aanmoedigt om Nederlands te leren.

Indien uw kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon basisonderwijs, dan moet je die informatie overmaken bij de inschrijving. Een leerling die in het bezit is van een dergelijk verslag wordt onder ontbindende voorwaarde ingeschreven in onze school. Hierna start de school het overleg op met u, het C.L.B. en de klassenraad over de aanpassingen die nodig zijn om uw kind mee te nemen in een gemeenschappelijk curriculum of om het studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum. Na het overleg wordt uw kind ofwel uitgeschreven, ofwel definitief ingeschreven. Mocht na de inschrijving blijken dat uw kind op het moment van de instap over een verslag beschikte, waarvan de school niet op de hoogte werd gesteld, dan wordt de inschrijving automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde.

Vermits onze kleuterschool en lagere school op hetzelfde adres gevestigd zijn, blijft een ingeschreven leerling van de kleuterschool ingeschreven bij overgang naar de lagere school, ook al gaat het administratief om twee verschillende scholen. Een nieuwe formele inschrijving is in dit geval niet nodig. De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de gehele schoolloopbaan, tenzij:

 • Uw kind in de loop van het schooljaar definitief uit de school wordt uitgesloten
 • U zelf een andere school kiest
 • U niet akkoord gaat met een wijziging van het schoolreglement
 • Uw kind omwille van gewijzigde noden na overleg, een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs krijgt, of een bestaand verslag wordt gewijzigd, dan kan uw kind voor het daaropvolgende schooljaar worden uitgeschreven omwille van onredelijkheid van aanpassingen.

Voorrangsregeling voor broers en zussen

Broers en zussen (of kinderen van eenzelfde leefeenheid) van reeds ingeschreven leerlingen in onze school, hebben inschrijvingsvoorrang op alle andere nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor het daaropvolgende schooljaar.

Voor de start van de inschrijvingsperiode wordt u ingelicht over de periode waarbinnen u aanspraak kunt maken op de voorrangsregeling voor broers en zussen en op welke wijze dit moet verlopen.

HOE INSCHRIJVEN?

Neem steeds contact met de school om een afspraak vast te leggen. Op die manier kunnen we de nodige tijd voorzien om u ten dienste te zijn. U brengt ook steeds een document ( KIDS-ID of ander officiële kaart) met het rijksregisternummer van het kind.

VOOR HET HUIDIGE SCHOOLJAAR 2020-2021

Maak telefonisch afspraak met onze school zodat we de nodige tijd kunnen vrijmaken om u in te lichten over de schoolwerking en u ons de nodige inlichtingen kan bezorgen over de achtergrond van uw kind.

INSTAPDATA VOOR KLEUTERS  2020-2021

Van zodra een kleuter de leeftijd van 2.5 jaar bereikt heeft, mag dit kind starten in de kleuterafdeling op één van de instapdata tijdens het schooljaar.

Voor kinderen geboren vanaf 2018 zijn dit de instapdata:

 • Dinsdag 1 september 2020
 • Maandag 9 november 2020
 • Maandag 4 januari 2021
 • Maandag 1 februari 2021
 • Maandag 22 februari 2021
 • Maandag 19 april 2021
 • Maandag 17 mei 2021

Voor het schooljaar 2021-2022

Start inschrijvingen voor schooljaar 2021-2022: (vanaf geboortejaar 2019):
– Start voorrangsperiode inschrijven broers en zussen: vanaf …

– Start voorrangsperiode inschrijven indicator-/niet-indicatorleerlingen: vanaf 8/03/2021

– Start vrije inschrijvingen: vanaf 19/04/2021

Voor schooljaar 2021-2022 zijn dit de instapdata:

 • woensdag 1 september 2021
 • maandag 8 november 2021
 • maandag 10 januari 2022
 • dinsdag 1 februari 2022
 • maandag 7 maart 2022
 • dinsdag 19 april 2022
 • maandag 30 mei 2022

Indien u hierover nog vragen hebt, mag u zeker contact nemen met de school.

Facebook

Agenda

november 2021
mdwdvzz
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Samen leren samenleven

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond De Nieuwe Arend? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Contact info